tv4play logo

Ytterligare sex personer har avlidit i Stockholm

TV4 Nyheterna

Region Stockholms hälo- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson om att sex ytterligare personer avlidit till följd av coronaviruset i Stockholm.

Ytterligare sex personer har avlidit i Stockholm

TV4 Nyheterna

Region Stockholms hälo- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson om att sex ytterligare personer avlidit till följd av coronaviruset i Stockholm.