tv4play logo

Socialstyrelsens vädjan: Avstå från påskresan

TV4 Nyheterna

Samtliga regioner arbetar nu i stabs- eller förstärkningsläge, säger Taha Alexandersson, Socialstyrelsen. - Utifrån de dagliga bedömningar vi gör vill vi vädja till alla som kan avstå från resor i påsk att göra så. Många vill ha uppmaningar. Men vi jobbar inte så. Vi vädjar.

Socialstyrelsens vädjan: Avstå från påskresan

TV4 Nyheterna

Samtliga regioner arbetar nu i stabs- eller förstärkningsläge, säger Taha Alexandersson, Socialstyrelsen. - Utifrån de dagliga bedömningar vi gör vill vi vädja till alla som kan avstå från resor i påsk att göra så. Många vill ha uppmaningar. Men vi jobbar inte så. Vi vädjar.