tv4play logo

Dödstalen minskar i Italien och Spanien

TV4 Nyheterna

Från Europas två värst coronadrabbade länder, Italien och Spanien, kommer det i dag försiktigt positiva signaler om att man kan ha nått en vändpunkt. Men än så länge gäller isolering och oron är stor för att man ska släppa på restriktionerna för tidigt.

Dödstalen minskar i Italien och Spanien

TV4 Nyheterna

Från Europas två värst coronadrabbade länder, Italien och Spanien, kommer det i dag försiktigt positiva signaler om att man kan ha nått en vändpunkt. Men än så länge gäller isolering och oron är stor för att man ska släppa på restriktionerna för tidigt.