tv4play logo

Här är riskgrupperna för allvarlig covid-19

TV4 Nyheterna

Personer med fetma och personer som är aktivt cancersjuka. Det är några av de grupper som Socialstyrelsen nu identifierar löper störst risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Urban Nyhlén, medicinskt sakkunnig, förklarar hur Socialstyrelsen gått till väga för att sätta ihop listan.

Här är riskgrupperna för allvarlig covid-19

TV4 Nyheterna

Personer med fetma och personer som är aktivt cancersjuka. Det är några av de grupper som Socialstyrelsen nu identifierar löper störst risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Urban Nyhlén, medicinskt sakkunnig, förklarar hur Socialstyrelsen gått till väga för att sätta ihop listan.