Svenskars hälsouppgifter kan hamna hos amerikansk internetjätte

TV4 Nyheterna

Svante Werger, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berättar om en planerad enkät till svenskarna om hur eventuella coronasymptom yttrat sig. Daniel Melin, it-upphandlare vid Kammarkollegiet, ger sin syn på riskerna som finns med att låta en utländsk datalagringsjätte delta i en sådan kartläggning.

Svenskars hälsouppgifter kan hamna hos amerikansk internetjätte

TV4 Nyheterna

Svante Werger, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berättar om en planerad enkät till svenskarna om hur eventuella coronasymptom yttrat sig. Daniel Melin, it-upphandlare vid Kammarkollegiet, ger sin syn på riskerna som finns med att låta en utländsk datalagringsjätte delta i en sådan kartläggning.