tv4play logo

Dystra noteringen: Nu över 4 000 döda i covid-19 i Sverige

TV4 Nyheterna

31 nya dödsfall har rapporterats in vilket innebär att sammanlagt 4 029 svenskar nu har avlidit i sivterna av corona. Bland äldreboenden finns däremot en positiv utveckling där fallen av covid-19 i framför allt Stockholm har minskat.

Dystra noteringen: Nu över 4 000 döda i covid-19 i Sverige

TV4 Nyheterna

31 nya dödsfall har rapporterats in vilket innebär att sammanlagt 4 029 svenskar nu har avlidit i sivterna av corona. Bland äldreboenden finns däremot en positiv utveckling där fallen av covid-19 i framför allt Stockholm har minskat.