tv4play logo

Coronapandemin har inte dämpat byggtakten av nya lägenheter

TV4 Nyheterna

Under första kvartalet påbörjades byggnationer av 11 900 bostäder - vilket är 100 fler än samma period året innan, visar statistik från SCB. Klart störst var ökningen i Stockholmsområdet. Bostadsbyggandet minskade dock i Malmö- och Göteborgsregionerna liksom i övriga riket som helhet.

Coronapandemin har inte dämpat byggtakten av nya lägenheter

TV4 Nyheterna

Under första kvartalet påbörjades byggnationer av 11 900 bostäder - vilket är 100 fler än samma period året innan, visar statistik från SCB. Klart störst var ökningen i Stockholmsområdet. Bostadsbyggandet minskade dock i Malmö- och Göteborgsregionerna liksom i övriga riket som helhet.