tv4play logo

Fortsatt trögt att få igång tester i större skala

TV4 Nyheterna

Den här veckan ska en av de mest coronadrabbade regionerna, Stockholm, göra fler tester, så att även personer som söker vård på vårdcentral ska kunna testa sig om deras läkare bedömer att det behövs. Men först under torsdagen skickade regionen ut instruktioner till vårdcentralerna om de nya bestämmelserna. Och fortfarande är det oklart i en del regioner vilka som ska testas.

Fortsatt trögt att få igång tester i större skala

TV4 Nyheterna

Den här veckan ska en av de mest coronadrabbade regionerna, Stockholm, göra fler tester, så att även personer som söker vård på vårdcentral ska kunna testa sig om deras läkare bedömer att det behövs. Men först under torsdagen skickade regionen ut instruktioner till vårdcentralerna om de nya bestämmelserna. Och fortfarande är det oklart i en del regioner vilka som ska testas.