tv4play logo

Trump skrev under presidentorder om sociala medier

TV4 Nyheterna

USA:s president Donald Trump har skrivit under en presidentorder om sociala medier. Presidentorden kommer att leda till att socialamediebolagen inte längre har något skydd mot rättsliga påföljder, enligt Trump, som säger att han också kommer att driva på för lagändringar.

Trump skrev under presidentorder om sociala medier

TV4 Nyheterna

USA:s president Donald Trump har skrivit under en presidentorder om sociala medier. Presidentorden kommer att leda till att socialamediebolagen inte längre har något skydd mot rättsliga påföljder, enligt Trump, som säger att han också kommer att driva på för lagändringar.