tv4play logo

MSB: Så har svenskarnas coronaoro minskat

TV4 Nyheterna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sedan i mars ställt frågor till människor om hur de förhåller sig till pandemin. Nu visar denna undersökning att svenskarnas oro flr viruset har börjat minska. Vissa tendenser till mindre efterföljande av myndigheternas rekommendationer noteras också.

MSB: Så har svenskarnas coronaoro minskat

TV4 Nyheterna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sedan i mars ställt frågor till människor om hur de förhåller sig till pandemin. Nu visar denna undersökning att svenskarnas oro flr viruset har börjat minska. Vissa tendenser till mindre efterföljande av myndigheternas rekommendationer noteras också.