tv4play logo

Bygget som skapade våldsamma protester – nu fyller Öresundsbron 20 år

TV4 Nyheterna

I år fyller Öresundsbron tjugo år, och när den skulle byggas var det framför allt miljöaspekten som väckte starkast känslor. Folk på båda sidor om bron demonstrerade och i Sverige avgick dåvarande miljöminister Olof Johansson i protest mot bygget. Men även om den mesta kritiken idag svalnat, så finns det de som menar att det finns saker man kunde ha gjort bättre.

Bygget som skapade våldsamma protester – nu fyller Öresundsbron 20 år

TV4 Nyheterna

I år fyller Öresundsbron tjugo år, och när den skulle byggas var det framför allt miljöaspekten som väckte starkast känslor. Folk på båda sidor om bron demonstrerade och i Sverige avgick dåvarande miljöminister Olof Johansson i protest mot bygget. Men även om den mesta kritiken idag svalnat, så finns det de som menar att det finns saker man kunde ha gjort bättre.