tv4play logo

23 nya inrapporterade dödsfall i Sverige

TV4 Nyheterna

I Sverige har totalt 5 333 personer avlidit som en följd av covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten fortsätter däremot antalet nya allvarliga fall som kräver vård att sjunka. - Vi har en fortsatt nedgång i antalet iva-vårdade fall, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

23 nya inrapporterade dödsfall i Sverige

TV4 Nyheterna

I Sverige har totalt 5 333 personer avlidit som en följd av covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten fortsätter däremot antalet nya allvarliga fall som kräver vård att sjunka. - Vi har en fortsatt nedgång i antalet iva-vårdade fall, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.