tv4play logo

Provsvar från tidiga antikroppstest kan vara opålitliga

TV4 Nyheterna

Provsvar från antikroppstest för covid-19 som gjorts tidigt under coronapandemin kanske inte går att lita på, menar Folkhälsomyndigheten. De uppmanar personer som tidigare gjort ett snabbtest för antikroppar att ta reda på om testet följer Myndighetens rekommendationer.

Provsvar från tidiga antikroppstest kan vara opålitliga

TV4 Nyheterna

Provsvar från antikroppstest för covid-19 som gjorts tidigt under coronapandemin kanske inte går att lita på, menar Folkhälsomyndigheten. De uppmanar personer som tidigare gjort ett snabbtest för antikroppar att ta reda på om testet följer Myndighetens rekommendationer.