tv4play logo

Kraftig ökning av antalet ärenden till ARN

TV4 Nyheterna

Antalet ärenden till allmänna reklamationsnämnden har ökat kraftigt i samband med coronapandemin

Kraftig ökning av antalet ärenden till ARN

TV4 Nyheterna

Antalet ärenden till allmänna reklamationsnämnden har ökat kraftigt i samband med coronapandemin