tv4play logo

Inkräktande växten som hotar de svenska arterna

TV4 Nyheterna

Det varmare klimatet, ökat resande och växande världshandel gör att invasiva arter blir vanligare i Sverige. I Västerbotten pågår nu ett EU-finansierat projekt för att bli av med Jättebalsaminen från Himalaya, som hotar den biologiska mångfalden.

Inkräktande växten som hotar de svenska arterna

TV4 Nyheterna

Det varmare klimatet, ökat resande och växande världshandel gör att invasiva arter blir vanligare i Sverige. I Västerbotten pågår nu ett EU-finansierat projekt för att bli av med Jättebalsaminen från Himalaya, som hotar den biologiska mångfalden.