tv4play logo

Forskaren: Corona visar att tusentals äldre dött av bristande rutiner – i 30 år.

TV4 Nyheterna

Yngve Gustavsson, professor i geriatrik på Umeå universitet menar att dödlig smittspridning på äldreboenden har funnits ända sedan 90-talet. Och att det hade kunnat undvikas om omsorgen haft bättre basala hygienrutiner.Tobias Baudin, ordförande svenska kommunalarbetarförbundet kommenterar påståendet.

Forskaren: Corona visar att tusentals äldre dött av bristande rutiner – i 30 år.

TV4 Nyheterna

Yngve Gustavsson, professor i geriatrik på Umeå universitet menar att dödlig smittspridning på äldreboenden har funnits ända sedan 90-talet. Och att det hade kunnat undvikas om omsorgen haft bättre basala hygienrutiner.Tobias Baudin, ordförande svenska kommunalarbetarförbundet kommenterar påståendet.