tv4play logo

Tonläget blir allt högre i ordkriget om Sydkinesiska havet

TV4 Nyheterna

Konflikten om Sydkinesiska havet trappas upp ytterligare sen USA för första gången sagt att Kinas stora anspråk på det gas- och oljerika havet saknar laglig grund.

Tonläget blir allt högre i ordkriget om Sydkinesiska havet

TV4 Nyheterna

Konflikten om Sydkinesiska havet trappas upp ytterligare sen USA för första gången sagt att Kinas stora anspråk på det gas- och oljerika havet saknar laglig grund.