Krav på snabbare tillståndsprocess för vindkraftverk

TV4 Nyheterna

Det byggs vindkraftverk i rekordfart ute i landet men för att klara Sveriges miljömål – hundra procent förnybar elproduktion till 2040, måste tillståndsprocessen blir snabbare. Det menar branschorganisationen Svensk vindenergi. Samtidigt växer protesterna mot nya parker bland närboende.

Krav på snabbare tillståndsprocess för vindkraftverk

TV4 Nyheterna

Det byggs vindkraftverk i rekordfart ute i landet men för att klara Sveriges miljömål – hundra procent förnybar elproduktion till 2040, måste tillståndsprocessen blir snabbare. Det menar branschorganisationen Svensk vindenergi. Samtidigt växer protesterna mot nya parker bland närboende.