tv4play logo

500 sjuksköterskor väljer att sluta varje månad

TV4 Nyheterna

Landets sjuksköterskor flyr från sjukhusen. TV4Nyheternas kartläggning visar att det i nära två av tre regioner slutat fler sjuksköterskor i år jämfört med samma period förra året. På kirurgavdelningen vid Östersunds sjukhus har nära var tredje sjuksköterska sagt upp sig.

500 sjuksköterskor väljer att sluta varje månad

TV4 Nyheterna

Landets sjuksköterskor flyr från sjukhusen. TV4Nyheternas kartläggning visar att det i nära två av tre regioner slutat fler sjuksköterskor i år jämfört med samma period förra året. På kirurgavdelningen vid Östersunds sjukhus har nära var tredje sjuksköterska sagt upp sig.