tv4play logo

Trafikkaos befaras efter vattenläcka

TV4 Nyheterna

Söderleds-tunneln i Stockholm stängdes under torsdagen i södergående riktning på grund av en akut vattenläcka. Enligt Trafikverket fanns risk för att vägen blivit underminerad och trafikstoppet orsakade långa köer.

Trafikkaos befaras efter vattenläcka

TV4 Nyheterna

Söderleds-tunneln i Stockholm stängdes under torsdagen i södergående riktning på grund av en akut vattenläcka. Enligt Trafikverket fanns risk för att vägen blivit underminerad och trafikstoppet orsakade långa köer.