tv4play logo

Sopbolag stöttas av kriminellt belastade jurister

TV4 Nyheterna

Männen som agerar juridiska ombud åt de bolag med byggavfall- och returbetong vi granskat i ett vattenskyddsområde i Botkyrka har bägge en bakgrund med mycket allvarlig brottslighet.

Sopbolag stöttas av kriminellt belastade jurister

TV4 Nyheterna

Männen som agerar juridiska ombud åt de bolag med byggavfall- och returbetong vi granskat i ett vattenskyddsområde i Botkyrka har bägge en bakgrund med mycket allvarlig brottslighet.