tv4play logo

Regeringen vill avskaffa kommunalt veto mot vindkraft

TV4 Nyheterna

Nu vill regeringen avskaffa kommuners rätt att stoppa vindkraftsutbyggnad. Enligt regeringen är kommunernas veto en stor anledning till att vindkraftsprojekt inte blir av i Sverige.

Regeringen vill avskaffa kommunalt veto mot vindkraft

TV4 Nyheterna

Nu vill regeringen avskaffa kommuners rätt att stoppa vindkraftsutbyggnad. Enligt regeringen är kommunernas veto en stor anledning till att vindkraftsprojekt inte blir av i Sverige.