tv4play logo

Lekpark översvämmad: "Ovanligt med så här stora läckor"

TV4 Nyheterna

En lekpark i Farsta i södra Stockholm ligger under vatten efter en vattenläcka. Arbetet pågår med att lokalisera läckan.

Lekpark översvämmad: "Ovanligt med så här stora läckor"

TV4 Nyheterna

En lekpark i Farsta i södra Stockholm ligger under vatten efter en vattenläcka. Arbetet pågår med att lokalisera läckan.