tv4play logo

Lingonbråk i Värmland

TV4 Nyheterna

Byråkrati på hög nivå har fått en värmländsk syltproducent att gå i taket. Trots att producenten skriver exakt mängd bär på sina etiketter riskerar den nu böter eftersom Livsmedelsverket saknar ordet "fruktmängd", ett ordval företaget ej vill använda eftersom det kan förvirra konsumenterna.

Lingonbråk i Värmland

TV4 Nyheterna

Byråkrati på hög nivå har fått en värmländsk syltproducent att gå i taket. Trots att producenten skriver exakt mängd bär på sina etiketter riskerar den nu böter eftersom Livsmedelsverket saknar ordet "fruktmängd", ett ordval företaget ej vill använda eftersom det kan förvirra konsumenterna.