tv4play logo

De svenska börsbolagen går mot jämställdhet

TV4 Nyheterna

Det kan man utläsa ur en ny rapport från stiftelsen AllBright som verkar för ett mera jämställt näringsliv.

De svenska börsbolagen går mot jämställdhet

TV4 Nyheterna

Det kan man utläsa ur en ny rapport från stiftelsen AllBright som verkar för ett mera jämställt näringsliv.