tv4play logo

De svenska börsbolagen går mot jämställdhet

Det kan man utläsa ur en ny rapport från stiftelsen AllBright som verkar för ett mera jämställt näringsliv.