tv4play logo

Kraftig ökning av militära gränskränkningar

11 december 2016 1:33 min

Den svenska kusten och vårt luftrum blir allt mer intressant miltärt. Hittills i år har utländsk krigsmakt kränkt svenska gränser vid 20 tillfällen med plan eller fartyg, visar siffror till TV4Nyheterna. Nästan dubbelt så många som förra året. Men det är inte Ryssland som står för de flesta kränkningarna, utan Natoländer.