tv4play logo

Kungen hedrar arbete för naturreservat

15 juni 2017 2:21 min

På de särpräglade öarna i Björns skärgård i norra Uppland finns unika bestånd av vissa djurarter men de hotas av vindkraft och bebyggelse. Världsnaturfonden och Upplandsstiftelsen har länge jobbat för att området ska skyddas och nu är deras planer på naturreservat på väg att bli verklighet.