tv4play logo

Erik Jennische: Allvarlig kris som landet lever i"

31 juli 2017 3:38 min

Erik Jennische, chef Civil Rights Defenders Latinamerikanskaprogram om situationen i Venezuela. Det som ska väljas i det ekonomiskt sargade och oroliga Venezuela är en ny författningsförsamling, ett superorgan med 545 ledamöter som ska ha rätt att skriva om grundlagen efter regeringens önskemål. Hur många som röstade är en nyckelfråga för att bedöma valets legitimitet. Enligt officiella siffror från Venezuela var valdeltagandet 41,5 procent, skriver nyhetsbyrån AFP, vilket innebär drygt 8 miljoner personer.