tv4play logo

Det visar utvärderingen efter att marijuana legaliserades

4 augusti 2017 1:57 min

Vi ska till USA nu och delstaten Colorado där man var först med att legalisera marijuana för allmänt bruk. Försäljningen har exploderat och är nu en mångmiljard industri där delstaten tar in hundratals miljoner i skatter. En preliminär utvärdering av legaliseringen visar inte på några stora problem, rapporterar vår korrespondent Rolf Porseryd i USA.