tv4play logo

Energisnåla hus försvårar för räddningstjänsten

Den nya generationen energisnåla hus har så tjockar väggar att det ibland är omöjligt att använda mobilen inomhus. Enligt forskare kan det bli ett samhällsproblem när inte räddningstjänstens radiokommunikation fungerar.

Energisnåla hus försvårar för räddningstjänsten

Den nya generationen energisnåla hus har så tjockar väggar att det ibland är omöjligt att använda mobilen inomhus. Enligt forskare kan det bli ett samhällsproblem när inte räddningstjänstens radiokommunikation fungerar.

Nyheter i fokus