tv4play logo

Han vägrar åldersbedöma - "Oerhört stor felmarginal"

TV4 Nyheterna

Tommie Olofsson, överläkare i rättsmedicin, anser att metoden för de medicinska åldersbedömningarna är för osäker och vägrar tillsammans med flera kollegor att utföra dem. Socialstyrelsen säger idag att man aldrig var delaktig i Rättsmedicinalverkets val av metod. Och den överläkare som satt med i den expertgrupp som tog fram metoden säger att hans varningar kring riskerna aldrig hörsammades.

Han vägrar åldersbedöma - "Oerhört stor felmarginal"

TV4 Nyheterna

Tommie Olofsson, överläkare i rättsmedicin, anser att metoden för de medicinska åldersbedömningarna är för osäker och vägrar tillsammans med flera kollegor att utföra dem. Socialstyrelsen säger idag att man aldrig var delaktig i Rättsmedicinalverkets val av metod. Och den överläkare som satt med i den expertgrupp som tog fram metoden säger att hans varningar kring riskerna aldrig hörsammades.