tv4play logo

Rekordmånga fritidsbarn får personalen på knäna

10 april 2018 0:42 min

Det har aldrig varit så många elever som går på fritids som idag. Samtidigt har inte antalet anställda ökat i samma takt. Tre av fyra lärare som jobbar på fritids tycker att deras arbete är för tungt. För stora elevgrupper, dåliga lokaler och brist på utbildad personal är några av problemen. Nu kommer krav från Lärarförbundet om bättre villkor för fritidspersonalen.