tv4play logo

Här är de största riskerna för cyklister

16 april 2018 1:48 min

Cyklister är den trafikantgrupp med flesta antal skadade i trafikolyckor - alltså där man behövt vård på sjukhus i mer än ett dygn. Och ny statistik visar att åtta av tio olyckor mellan cyklister och bilister sker när cykelbanorna korsar bilvägarna.