tv4play logo

Ökad näthandel ger ökat antal livsfarliga USB-laddare

7 maj 2018 1:22 min

I takt med att näthandeln ökar blir det vanligare med brandfarliga mobilladdare i våra hem. I en undersökning Elsäkerhetsverket gjort var en av fyra USB-laddare direkt livsfarliga. Brandman Kristina Gissler ger tips på hur du undviker de bränderna.