tv4play logo
Sök

40 000 liter olja sanerat efter vrak på 80 meters djup

TV4 Nyheterna

I december förra året upptäcktes oljestrimmor på havsytan ovanför vraket av lastfartyget Finnbirch som förliste 2006 utanför Öland. Först nu, nästan ett år senare, har Havs- och vattenmyndigheten lyckats sanera vraket. Runt 13 dykare har arbetat på 80 meters djup under svåra väderförhållanden med att få upp 40 000 liter olja.

40 000 liter olja sanerat efter vrak på 80 meters djup

TV4 Nyheterna

I december förra året upptäcktes oljestrimmor på havsytan ovanför vraket av lastfartyget Finnbirch som förliste 2006 utanför Öland. Först nu, nästan ett år senare, har Havs- och vattenmyndigheten lyckats sanera vraket. Runt 13 dykare har arbetat på 80 meters djup under svåra väderförhållanden med att få upp 40 000 liter olja.