tv4play logo

Amerikanerna om klimatfrågan: ”Måste vända råoljekurvan”

TV4 Nyheterna

USA målas ofta upp som en av de värsta miljöbovarna i världen och amerikanarna beskrivs som stora klimatförnekare. Men hur står det egentligen till? Johan Kuylenstierna har analyserat hur det ligger till med klimatintresset i landet. 2190 blev USA världens största producent av råolja. Kurvan måste vändas.

Amerikanerna om klimatfrågan: ”Måste vända råoljekurvan”

TV4 Nyheterna

USA målas ofta upp som en av de värsta miljöbovarna i världen och amerikanarna beskrivs som stora klimatförnekare. Men hur står det egentligen till? Johan Kuylenstierna har analyserat hur det ligger till med klimatintresset i landet. 2190 blev USA världens största producent av råolja. Kurvan måste vändas.