tv4play logo

Avloppsvatten riskerar att förorena Åresjön

TV4 Nyheterna

Åre kommun kan beläggas med vite på upp till en miljon kronor. Orsaken är att orenat avloppsvatten riskerar att rinna rakt ut i Åresjön. Kommunen saknar idag en beredskapsplan för hur stora vattenmängder ska tas om hand.

Avloppsvatten riskerar att förorena Åresjön

TV4 Nyheterna

Åre kommun kan beläggas med vite på upp till en miljon kronor. Orsaken är att orenat avloppsvatten riskerar att rinna rakt ut i Åresjön. Kommunen saknar idag en beredskapsplan för hur stora vattenmängder ska tas om hand.