tv4play logo
Sök

Då kan pandemin ebba ut – om rekommendationerna följs

TV4 Nyheterna

Folkhälsomyndigheten har tagit fram scenarier för de kommande månaderna när det gäller smittspridningen. – Ett scenario är att smittspridningen kommer minska från och med nu för att sedan plana ut till låga nivåer under juli och augusti, säger FHM:s generaldirektör Johan Carlson. Vi kan även få ökande smittspridning en bra bit in i juni och en kraftigare smittspridning under sommaren.

Då kan pandemin ebba ut – om rekommendationerna följs

TV4 Nyheterna

Folkhälsomyndigheten har tagit fram scenarier för de kommande månaderna när det gäller smittspridningen. – Ett scenario är att smittspridningen kommer minska från och med nu för att sedan plana ut till låga nivåer under juli och augusti, säger FHM:s generaldirektör Johan Carlson. Vi kan även få ökande smittspridning en bra bit in i juni och en kraftigare smittspridning under sommaren.