tv4play logo

Fortsatt smittspridning: Här är Folkhälsomyndighetens tre framtidsscenarier

TV4 Nyheterna

De närmaste tre månaderna kommer smittspridningen av covid-19 att fortsätta men på en relativt låg nivå, bedömer Folkhälsomyndigheten. Myndigheten har formulerat tre olika scenarier inför perioden 20 oktober år 2021 till 20 januari 2022. Mest troligt är att utvecklingen kommer att bli enligt scenario noll eller ett, de mildaste varianterna.

Fortsatt smittspridning: Här är Folkhälsomyndighetens tre framtidsscenarier

TV4 Nyheterna

De närmaste tre månaderna kommer smittspridningen av covid-19 att fortsätta men på en relativt låg nivå, bedömer Folkhälsomyndigheten. Myndigheten har formulerat tre olika scenarier inför perioden 20 oktober år 2021 till 20 januari 2022. Mest troligt är att utvecklingen kommer att bli enligt scenario noll eller ett, de mildaste varianterna.

Nyheter i fokus