tv4play logo
Sök

Generation C: Studie ska undersöka hur unga påverkas av coronapandemin

TV4 Nyheterna

Pandemin har påverkat de unga så mycket att de som är födda mellan 1995 och 2014 börjat kallas för generation C, vilket TV4Nyheterna ska vi skildra i olika reportage. Många unga vittnar om att de rör sig mindre och blir tröttare av att skolundervisning sker i hemmet. I en studie ska Gymnastik- och idrottshögskolan försöka ta reda på hur pandemin inverkat på skolbarnens hälsa.

Generation C: Studie ska undersöka hur unga påverkas av coronapandemin

TV4 Nyheterna

Pandemin har påverkat de unga så mycket att de som är födda mellan 1995 och 2014 börjat kallas för generation C, vilket TV4Nyheterna ska vi skildra i olika reportage. Många unga vittnar om att de rör sig mindre och blir tröttare av att skolundervisning sker i hemmet. I en studie ska Gymnastik- och idrottshögskolan försöka ta reda på hur pandemin inverkat på skolbarnens hälsa.