tv4play logo

Här är barnfattigdomen störst

, 50 sek
Barnfattigdomen i Sverige fortsätter att minska. Om än marginellt. Det visar en ny rapport som Rädda barnen står bakom. Men skillnaden mellan kommunerna är stor. De barn som löper högst risk att växa upp i barnfattigdom är de som lever med en ensamstående förälder med utländsk härkomst.

Här är barnfattigdomen störst

, 50 sek
Barnfattigdomen i Sverige fortsätter att minska. Om än marginellt. Det visar en ny rapport som Rädda barnen står bakom. Men skillnaden mellan kommunerna är stor. De barn som löper högst risk att växa upp i barnfattigdom är de som lever med en ensamstående förälder med utländsk härkomst.
Senaste nytt