tv4play logo
Sök

Hemmasittare ska få hjälp att bryta utanförskapet

TV4 Nyheterna

I Sverige finns 150 000 unga mellan 16 och 29 år som varken studerar eller arbetar. Utrikes födda och personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är överrepresenterade.

Hemmasittare ska få hjälp att bryta utanförskapet

TV4 Nyheterna

I Sverige finns 150 000 unga mellan 16 och 29 år som varken studerar eller arbetar. Utrikes födda och personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är överrepresenterade.