tv4play logo
Sök

Immunologiprofessorn om nya covid-rönen: "En hoppfull situation i dagsläget"

TV4 Nyheterna

Nya rön visar att vaccin mot covid-19 kan ha positiva effekter på långtidssymptom av covid-19. De studier som hittills har gjorts kring långtidsymptom från covid-19 är fortfarande små. Cecilia Söderberg-Nauclér, professor i cellulär och molekylär immunologi, vid Karolinska Institutet, kommenterar de nya rönen.

Immunologiprofessorn om nya covid-rönen: "En hoppfull situation i dagsläget"

TV4 Nyheterna

Nya rön visar att vaccin mot covid-19 kan ha positiva effekter på långtidssymptom av covid-19. De studier som hittills har gjorts kring långtidsymptom från covid-19 är fortfarande små. Cecilia Söderberg-Nauclér, professor i cellulär och molekylär immunologi, vid Karolinska Institutet, kommenterar de nya rönen.