tv4play logo

Naturvårdsverket kritiserar skogsindustrin för överdrift

TV4 Nyheterna

Skogsindustrin överdriver hur mycket skog som är skyddad från skogsbruk. Det menar Naturvårdsverket som är bekymrat över att de hotade - rödlistade arterna i skogen riskerar att bli fler.

Naturvårdsverket kritiserar skogsindustrin för överdrift

TV4 Nyheterna

Skogsindustrin överdriver hur mycket skog som är skyddad från skogsbruk. Det menar Naturvårdsverket som är bekymrat över att de hotade - rödlistade arterna i skogen riskerar att bli fler.