tv4play logo

Ojämlik vård för patienter med sömnapné – flera års väntetider i vissa regioner

TV4 Nyheterna

TV4Nyheternas kartläggning visar på en ojämlikvård för patienter med sömnapné beroende på var i landet du bor. Nära en halv miljon svenskar lider av sjukdomen som ökar risken för bland annat stroke, hjärtsjukdomar och för tidig död. Och nu pekar experter på riskerna med att människor med sömnapné får vänta år på att få hjälp.

Ojämlik vård för patienter med sömnapné – flera års väntetider i vissa regioner

TV4 Nyheterna

TV4Nyheternas kartläggning visar på en ojämlikvård för patienter med sömnapné beroende på var i landet du bor. Nära en halv miljon svenskar lider av sjukdomen som ökar risken för bland annat stroke, hjärtsjukdomar och för tidig död. Och nu pekar experter på riskerna med att människor med sömnapné får vänta år på att få hjälp.