Professorns krav: Öka eftersökning av virusmutationer i Sverige

,
3 min 58 sek
I Sverige undersöker vi ungefär en procent av alla positiva coronatester, men Lennart Svensson, professor i molekylär virologi kräver ökad sekvenseringen av coronatesterna. Detta för att kunna upptäcka mutationer av coronaviruset. "Jag tror att det finns fler fall av den här brittiska mutationen", säger han.
2 år sedan

Professorns krav: Öka eftersökning av virusmutationer i Sverige

,
3 min 58 sek
I Sverige undersöker vi ungefär en procent av alla positiva coronatester, men Lennart Svensson, professor i molekylär virologi kräver ökad sekvenseringen av coronatesterna. Detta för att kunna upptäcka mutationer av coronaviruset. "Jag tror att det finns fler fall av den här brittiska mutationen", säger han.
2 år sedan