tv4play logo

Regeringen ger Trafikverket nytt uppdrag för bättre järnvägar

, 1 min 12 sek
Just nu genomförs omfattande underhållsarbeten på de svenska järnvägsspåren. Men för att få till ett effektivare arbete där man minskar risken för trafikstörningar kommer regeringen idag att besluta att ge Trafikverket i uppdrag att göra en långsiktig underhållsplan.
2 år sedan

Regeringen ger Trafikverket nytt uppdrag för bättre järnvägar

, 1 min 12 sek
Just nu genomförs omfattande underhållsarbeten på de svenska järnvägsspåren. Men för att få till ett effektivare arbete där man minskar risken för trafikstörningar kommer regeringen idag att besluta att ge Trafikverket i uppdrag att göra en långsiktig underhållsplan.
2 år sedan