tv4play logo
Sök

Regeringen ger Trafikverket nytt uppdrag för bättre järnvägar

TV4 Nyheterna

Just nu genomförs omfattande underhållsarbeten på de svenska järnvägsspåren. Men för att få till ett effektivare arbete där man minskar risken för trafikstörningar kommer regeringen idag att besluta att ge Trafikverket i uppdrag att göra en långsiktig underhållsplan.

Regeringen ger Trafikverket nytt uppdrag för bättre järnvägar

TV4 Nyheterna

Just nu genomförs omfattande underhållsarbeten på de svenska järnvägsspåren. Men för att få till ett effektivare arbete där man minskar risken för trafikstörningar kommer regeringen idag att besluta att ge Trafikverket i uppdrag att göra en långsiktig underhållsplan.