tv4play logo

Regeringen vill förenkla sprututbyte

, 23 sek
Det ska bli enklare för missbrukare att delta i sprututbytesverksamheten. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att kravet på att vara bosatt i den region där personen deltar ska tas bort.
4 månader sedan

Regeringen vill förenkla sprututbyte

, 23 sek
Det ska bli enklare för missbrukare att delta i sprututbytesverksamheten. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att kravet på att vara bosatt i den region där personen deltar ska tas bort.
4 månader sedan