tv4play logo

Skogsstyrelsens generaldirektör kan ha brutit mot lagen

TV4 Nyheterna

Generaldirektören för Skogsstyrelsen har lämnat missvisande uppgifter i viktiga frågor, visar Kalla faktas granskning. Det handlar om det kontroversiella stoppet av inventering av nyckelbiotoper för att skydda hotade arter och generaldirektören kallas nu upp till ansvarig minister för att svara frågor:

Skogsstyrelsens generaldirektör kan ha brutit mot lagen

TV4 Nyheterna

Generaldirektören för Skogsstyrelsen har lämnat missvisande uppgifter i viktiga frågor, visar Kalla faktas granskning. Det handlar om det kontroversiella stoppet av inventering av nyckelbiotoper för att skydda hotade arter och generaldirektören kallas nu upp till ansvarig minister för att svara frågor: