tv4play logo

Skolresultaten på väg uppåt – men stor skillnad mellan skolor

TV4 Nyheterna

I den senaste Pisa-undersökningen fortsätter de svenska skolresultaten att stiga. Samtidigt Är ojämnlikheten mellan skolorna störst i Norden.

Skolresultaten på väg uppåt – men stor skillnad mellan skolor

TV4 Nyheterna

I den senaste Pisa-undersökningen fortsätter de svenska skolresultaten att stiga. Samtidigt Är ojämnlikheten mellan skolorna störst i Norden.